Lisa lemmikutesse
 
Eemalda nimekirja

Nurk üksused

Kraad, radiaan, octant, sekstant, pikkus tund ja kõik muud nurga üksused, teisendada tabelid
KõikKõik GG HH KK MM NN OO PP RR SS TT VV ÜÜ
G
Gon
Grad
H
Hetke (nurk)
K
Kingad beebi
Kingad lastele
Kraad
M
Märk
N
Nurga miljonit
O
Octant
P
Pikkuskraad tunnis
R
Radiaan
Revolutsioon
Rootsi tuhandik
Rumb
Ruut
S
Saksa tuhandik
Sekstant
T
Teiseks (nurk)
Täisnurk
V
Vene tuhandik
Ü
Ümbermõõt