Lisa lemmikutesse
 
Eemalda nimekirja

Rõhuühikud

Pascal, baar, tolli vett, kilo ruutmeetri kohta ning kõik muud rõhuühikud, teisendada tabelid
KõikKõik 11 AA BB CC DD EE FF GG HH II KK MM NN PP SS TT UU
1
1000 naela ruuttolli kohta
A
Attopascal
B
Baar
Barye
C
Centipascal
D
Decibar
Decipascal
Dekapascal
Dyne ruutsentimeetri
E
Eksapascal
F
Femtopascal
Füüsikaline atmosfäär
G
Gigapascal
Gram-force ruutsentimeetri
H
Hektopaskali
I
Inch elavhõbedat
Inch vett
K
Kilogramm-force ruutmillimeetrile
Kilogrammi ruutmeetri kohta
Kilogrammi ruutsentimeetri
Kilonewton ruutmeetri
Kilopaskali
Kilopound-force ruuttollikohta
M
Meganewton ruutmeetri
Megapaskalit
Meter merevesi
Meter vett
Microbar
Micropascal
Millibaari
Millimeeter elavhõbedasammast
Millimeeter vett
Millipaskal
N
Nael ruutmeetri suu
Naela ruuttolli
Nanopascal
Newton ruutmeetri
Newton ruutmillimeetrile
Newton ruutsentimeetri
P
Pascal
Petapascal
Picopascal
Pieze
Planck survet
S
Sentimeeter vett
Sentimeetri elavhõbedat
Sthene ruutmeetri
Suu merevesi
Suu vett
T
Tehnilised atmosfääri
Terapascal
Ton-force ruutmeetri suu
Ton-force ruuttollikohta
Torr
U
UK ton-force ruuttollikohta