Lisa lemmikutesse
 
Eemalda nimekirja

Gay-Lussac seadus kalkulaator

Gay-Lussac seadus kalkulaator võimaldab arvutada esialgse ja lõpliku mahu ja temperatuuri gaasi gay-Lussac seadus võrrand.

Mis parameeter arvutada alates Gay-Lussac seadus

Esmane rõhk (Pi):
Algtemperatuur (Ti):
Lõplik rõhk (Pf):
Põhjustada:
Arvutage lõpptemperatuur
Gay-Lussac seadus ütleb, et rõhk fikseeritud mass Ideaalse gaasi mahu pidev on võrdeline selle absoluutse temperatuuriga:
Gay-Lussac seadus
kus Pi - algrõhust, Ti - algtemperatuur, Pf - lõplik rõhk, Tf - lõplik temperatuur.