Lisa lemmikutesse
 
Eemalda nimekirja

Keskel valem kalkulaator

Keskel valem kalkulaator võimaldab arvutada keskpunktis sirglõigu kahe punkti vahel kaks mõõdet, kasutades oma koordinaadid.

Sisesta otspunktid sirglõigu A ja B koordinaadid

Point A (x1, y1): ( , )
Point B (x2, y2): ( , )
Vormel leida keskpunktis M sirglõigu, mille otspunktid A (xA, yA) ja B (x2, y2):
Keskpunktis sirglõigu