Lisa lemmikutesse
 
Eemalda nimekirja

Kiirendus valem kalkulaator

Kiirendus valem kalkulaator võimaldab arvutada kiirendus liikuva objekti muutmise teel kiirus aja jooksul.

Arvutama kiirenduse, kiiruse või aja

Algkiiruse (V0):
Lõppkiirus (V1):
Aeg (T):
Kiirendus on vektorsuurus, on muutumise kiirus kiirus objekti.
Kiirendus valemkus V0, V1 - Alg- ja lõppkiirus, t - liigub aeg