Lisa lemmikutesse
 
Eemalda nimekirja

Tangentsiaalkiirendus valem kalkulaator

Tangentsiaalkiirus valem kalkulaator võimaldab arvutada tangentsiaalkiirendus liikuva objekti muutumise kiirus ajas.

Arvutama tangentsiaalne kiirenduse, kiiruse või aja

Algkiiruse (V0):
Lõppkiirus (V1):
Aeg (T):
Tangentsiaalkiirendus on vektorsuurus, on muutumise kiirus tangentsiaalkiirus objekti reisivad ringorbiidile või teed. See on suunatud puutuja tee keha.

Tangentsiaalkiirendus valem


kus V0, V1 - Alg- ja lõppkiirus, t - liigub aeg